Grant Thornton

grantthornton

Η Grant Thornton στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και επιχειρήσεις δημοσίου τομέα.

Η Grant Thornton έχει εμπιστευθεί εξολοκλήρου στη Kapalab, το τμήμα μηχανογραφικής υποστήριξης από το 2005. Ακολουθώντας υψηλά standards ποιότητας, βρίσκεται πάντα στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης. Διαθέτουμε τεχνικούς πλήρους ωραρίου στα γραφεία της εταιρείας αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερη επιτυχία τις ιδιαίτερα αυξημένες και απαιτητικές ανάγκες σε καθημερινή βάση.

Η Grant Thornton διατηρεί γραφεία σε τρεις πόλεις στην Ελλάδα. Το προσωπικό της βρίσκεται συνεχώς εν κινήσει, σε Ελλάδα και εξωτερικό και οι ανάγκες για διαρκή και ασφαλή σύνδεση με τους servers της εταιρείας είναι αδιάλειπτη. Η Kapalab έχει υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα έργα για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών αλλά και τη προστασία των συστημάτων.

Comments are closed.