Η Εταιρεια

Η Kapalab ειδικεύεται στην τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών στο τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (IT Οutsourcing Services) και απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Στις μέρες μας, όπου οι ανάγκες μιας επιχείρησης συνεχώς αυξάνονται και ο χρόνος είναι ιδιαίτερα πολύτιμος, έχετε περισσότερο την ανάγκη να βασίζεστε σε εξειδικευμένους ανθρώπους.

Χρειάζεται να έχετε αποτελεσματική και άμεση επίλυση των προβλημάτων σας, χωρίς να αποσπαστείτε από την εργασία σας χάνοντας χρόνο και χρήμα.

Η Kapalab προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων σε κάθε μορφή επιχείρησης ή συνεργάτη.

Χρειάζεται να νιώθετε σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος δίπλα σας, να ακούσει και να δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Η φιλοσοφία μας είναι η δημιουργία «πιστών» και «ικανοποιημένων» πελατών αλλά και συνεργατών, έτσι ώστε να δημιουργούμε μόνιμες και μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας μαζί τους και να αποτελούμε τον συνεργάτη που θα μπορούν να βασιστούν και εμπιστευτούν

Η Kapalab, προσφέρει άμεση τεχνική υποστήριξη με, ή χωρίς την παρουσία τεχνικού στο χώρο του πελάτη, αξιόπιστα, με άριστη εξειδίκευση.

Οι κύριες υπηρεσίες μας είναι:

• Εγκατάσταση και συντήρηση Windows Based Servers και Mail Servers

• Επίλυση λογισμικού – υλικού προβλήματος στον υπολογιστή σας

• Πλήρης υποστήριξη όλων των περιφερικών συσκευών

• Εγκαταστάσεις, παραμετροποιήσεις και συντηρήσεις δικτύων

• Μελέτη και εγκατάσταση καλωδιώσεων

• Απομακρυσμένη υποστήριξη - remote support

• Κατασκευή ιστοσελίδων και eshops

• VOIP Τηλεφωνικά κέντρα

Οι υπηρεσίες της Kapalab αφορούν οποιοδήποτε γραφείο, εταιρία ή οικιακό χρήστη που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Εμείς, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.