Η Εταιρεια

Στις μέρες μας, όπου οι ανάγκες μιας επιχείρησης συνεχώς αυξάνονται και ο χρόνος είναι ιδιαίτερα πολύτιμος, έχετε περισσότερο την ανάγκη να βασίζεστε σε εξειδικευμένους ανθρώπους.

Χρειάζεται να έχετε αποτελεσματική και άμεση επίλυση των προβλημάτων σας, χωρίς να αποσπαστείτε από την εργασία σας χάνοντας χρόνο και χρήμα.

Η Kapalab ειδικεύεται στην τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών του πελάτη στο τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (IT Οutsourcing Services) και απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Η Kapalab προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργιά και την επίτευξη των στόχων σε κάθε μορφή επιχείρησης ή συνεργάτη.

Χρειάζεται να νιώθετε σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος δίπλα σας, να ακούσει και να δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Η φιλοσοφία μας είναι η δημιουργία«πιστών» και «ικανοποιημένων» πελατών αλλά και συνεργατών, έτσι ώστε να δημιουργούμε μόνιμες και μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας μαζί τους και να αποτελούμε τον συνεργάτη που θα μπορούν να βασιστούν και εμπιστευτούν

Η Kapalab, προσφέρει άμεση τεχνική υποστήριξη με, ή χωρίς την παρουσία τεχνικού στο χώρο του πελάτη, αξιόπιστα, με άριστη εξειδίκευση.

Οι κύριες υπηρεσίες μας είναι:
• Εγκατάσταση και συντήρηση Windows Based Servers και Mail Servers
• Επίλυση λογισμικού – υλικού προβλήματος στον υπολογιστή σας
• Πλήρης υποστήριξη όλων των περιφερικών συσκευών
• Εγκαταστάσεις, παραμετροποιήσεις και συντηρήσεις δικτύων
• Μελέτη και εγκατάσταση καλωδιώσεων
• Απομακρυσμένη υποστήριξη

Οι υπηρεσίες της Kapalab αφορούν οποιοδήποτε γραφείο, εταιρία ή οικιακό χρηστή που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Εμείς, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.