Υπηρεσίες Network Security

Σήμερα οι επιχειρήσεις κάθε μορφής αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας στα Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά τους Συστημάτων (IT Systems).networksecurity  Ιοί, Spam και Spyware μέσω phishing και επιθέσεις hackers έχουν δημιουργήσει ένα επικίνδυνο πληροφοριακό περιβάλλον.

Η ασφάλεια των δικτύων αποτελείται από τις διατάξεις και τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον διαχειριστή του δικτύου.

Η Kapalab κτίζει συστήματα ασφάλειας με πολλαπλά επίπεδα άμυνας σε ιούς και κακόβουλες επιθέσεις, δημιουργώντας  τοίχους προστασίας.

Καθαρίζουμε και αποκαθιστούμε την ομαλή λειτουργία των συστημάτων σας όταν έχουν είδη μολυνθεί από ιούς.

Παρέχουμε συνεχή υποστήριξη και παρακολούθηση των συστημάτων σας για να είμαστε σίγουροι ότι διαθέτετε πάντα αναβαθμισμένα λογισμικά προγράμματα αλλά και συστήματα ασφαλείας.

Σχεδιάζουμε πολιτικές ασφαλείας του εσωτερικού δικτύου που αφορά τη χρήση των υπαλλήλων.

Αναπτύσσουμε backup συστήματα τα οποία επαναφέρουν άμεσα την Πληροφοριακή Υποδομή της επιχείρησης και των χρηστών από ιούς, κακόβουλες επιθέσεις και φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.