Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Η εμπιστοσύνη των πελατών μας αποτελεί κινητήριο δύναμη για εμάς και μας δεσμεύει σε προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της εταιρείας μας σε όλους τους τομείς. Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικούς από τους πελάτες μας.

grant-thornton.gr GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές, Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 froica FROIKA FROIMED Φαρμακευτικά Είδη & Προϊόντα
 athens_lotus ATHENS LOTUS HOTEL
 seile Σ.Ε.ΗΛ.Ε Συνεταιρισμός Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ελλάδας
 index2_01 Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗΣ ΚΑΙ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ Κατασκευαστική Εταιρία