Σ.Ε.ΗΛ.Ε.

 

logo-seileΣ.Ε.ΗΛ.Ε.
Συνεταιρισμός Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ελλάδας

Η εταιρική μορφή που έχει ο Συνεταιρισμός Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ελλάδας, είναι πολύ διαδεδομένη σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα αγορών, όπως αυτό των Η.Π.Α. Ωστόσο ενδείκνυται για την οικονομική κρίση, για την τιμολογιακή πολιτική του και τη σταθερή ποιότητα υλικών που διαθέτει. Λόγω του συνεταιριστικού του χαρακτήρα, ο ΣΕΗΛΕ, παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας, σε καλές τιμές, στο χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Με 6 καταστήματα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, η ανάγκη για εντατική λιανική πώληση κάνει τη μηχανογραφική υποστήριξη μια καθημερινή πρόκληση. Ο Σ.Ε.ΗΛ.Ε. έχει επιλέξει την KAPALAB για τη απρόσκοπτη λειτουργία των καταστημάτων, τη διασύνδεσή τους με τα κεντρικά γραφεία μέσω VPN συνδέσεων και την ασφάλεια της μηχανογραφικής υποδομής.

Comments are closed.