Σ.Ε.ΗΛ.Ε. VPN NETWORK

Η Kapalab εγκατέστησε με επιτυχία τη διασύνδεση με VPN (virtual private network), 6 καταστημάτων λιανικής πώλησης της εταιρείας Σ.Ε.ΗΛ.Ε. με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με συσκευή ZYWALL USG200 στα κεντρικά  και ZYXELL ROUTERS στα καταστήματα, με γραμμές internet ADSL. Εξασφαλίστηκε ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια και επιπλέον εξοικονομήθηκαν μεγάλα ποσά τελών τηλεφωνίας από τις προηγούμενες VPN συνδέσεις.

No Comments Yet.