Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1986. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΠΑ.

Στην Kapalab ασχολείται με Web Design και Internet Support.

Ο Χαράλαμπος είναι στο  Facebook και LinkedIn