Ιδρυτής της Kapalab από το 2005. IT support services director, με μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία στη πληροφορική από το 1991 και πιστοποιήσεις σε προϊόντα Microsoft, HP servers, IBM servers. Έχει εργαστεί παλαιότερα στις εταιρείες SEQUEL A.E. και INFORMATICS AEBE, όπου και διεκπεραίωσε μεγάλες εγκαταστάσεις πληροφορικής, ενδεικτικά στη Δ.Ε.Η., στις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Λ.Τ.Α, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, και πολλές άλλες.

Ειδικεύεται ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις Microsoft Exchange, MS Sharepoint, Symantec Enterprise products, όπως Corporate Antivirus και BackupExec.

Ασχολείται με τη παροχή λύσεων επιχειρήσεων για την εγκατάσταση, αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων πληροφορικής. Συμβουλεύει, σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις ασφαλείας στα επιχειρηματικά δίκτυα.

 

Ο Χάρης είναι στο  Facebook και LinkedIn